Những ngày giáp tết năm Mậu Tuất ai cũng bận rộn ngay cả việc nhâm nhi mừng gặp nhau cũng vội vã

Những ngày giáp tết năm Mậu Tuất ai cũng bận rộn, ngay cả việc nhâm nhi mừng gặp nhau cũng vội vã…
– Mi tới NXB tau đợi. Mi ưa cuốn chi tau tặng nấy, mỗi cuốn sách kèm ly rượu, mi tới hí ! Tau đợi.
Gã nói rứa mình răng từ chối được!
Mình mời thầy Mai Văn Hoan và Khôi Ngô MInh đi cùng cho có … đồng đội.
Y như rằng gã mời rượu và kèm theo sách tặng như đã hứa.
Hôm nay mới đọc sách gã tặng. Cảm ơn tác giả hí!
Hẹn mai mốt gặp lại và được tặng sách tiếp!

One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *