Tất cả những bạn tham gia Game nhận vé coi show THE MUSE 2 BY DOMANHCUONG đã nhận được cuộc gọi từ BTC nhưng ko đến lấy vé trong hôm nay và muộn nhất là sáng mai thì những số ghế đó sẽ bị hủy và nhường cho người khác Tất cả những bạn model đã đăng ký vé cũng vậy

Tất cả những bạn tham gia Game nhận vé coi show THE MUSE 2 BY DOMANHCUONG đã nhận được cuộc gọi từ BTC nhưng ko đến lấy vé trong hôm nay và muộn nhất là sáng mai thì những số ghế đó sẽ bị hủy và nhường cho người khác .
Tất cả những bạn model đã đăng ký vé cũng vậy !
Xin lỗi vì mọi sự chậm trễ của các bạn sẽ làm ảnh hưởng đến sự sắp xếp của BTC .

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *