Yêu nhiều khổ lắm đó ai ơi Gắng học và tu nợ trả hoài Tới lúc người yêu mình giác ngộ Thì mình mới nhẹ cả đôi vai

Yêu nhiều khổ lắm đó ai ơi.. Gắng học và tu nợ trả hoài.. Tới lúc người yêu mình giác ngộ.. Thì mình mới nhẹ cả đôi vai.Yêu nhiều khổ lắm đó ai ơi.. Gắng học và tu nợ trả hoài.. Tới lúc người yêu mình giác ngộ.. Thì mình mới nhẹ cả đôi vai.

One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *